Drukuj
Ośrodek Kultury w Czyżowicach
Odsłony: 4436
Bezpłatne badanie słuchu oraz konsultacja z protetykiem słuchu
3 grudnia Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
Protetyk słuchu przyjmuje od godz. 9.00 - 12.00
Możliwość wcześniejszej rejestracji:

tel. 32 455 65 46
tel. 32 451 32 88 lub osobiście w WDK w Czyżowicach